Dưỡng chất GABA và những điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tạo GABA
Dưỡng chất GABA và những điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tạo GABA

49 Lượt xem

GABA (Gamma-aminobutyric acid) là một amino acid phi protein có cấu trúc gồm 4 cacbon công thức phân tử C4H9NO2. GABA hiện diện nhiều trong các tế bào nhân sơ (prokaryotic) và nhân chuẩn (eukaryotic). GABA được tìm thấy dưới dạng lưỡng cực (nghĩa là nhóm carboxyl bị khử và nhóm amin bị proton hoá), mang giá trị pH sinh học (giá trị pH 4,03 và 10,56) (Barry J. Shelp và cộng sự, 1999).

Hiển thị 1 - 1 / 1 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng